Tekst jednolity rozporządzenia ws. wyposażenia miejsc pracy osoby niepełnosprawnej

W obwieszczeniu z dnia 12 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 93) Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił tekst jednolity rozporządzenia z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Załączony do obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. poz. 1542);
2) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. poz. 824)