Karta charakterystyki

Karta charakterystyki substancji / preparatu: dokument zawierający zbiór informacji kluczowych dla bezpieczeństwa, w szczególności o  zagrożeniach stwarzanych przez substancje lub preparat, zasadach bezpiecznego stosowania, przechowywania, postępowania w sytuacjach awaryjnych. Dla substancji i preparatów niebezpiecznych kartę charakterystyki zapewnia podmiot wprowadzający substancję lub preparat do obrotu (sprzedawca), na życzenie odbiorcy, bezpłatnie przy pierwszej dostawie lub przy aktualizacji karty.

Poniżej można pobrac najczęściej poszukiwane karty charakterystyk.

  1. Karta charakterystyki wc miss.pdf
  2. Karta charakterystyki WC Brzask.pdf
  3. Karta Charakterystyki WC Duck Krążki Żelowe