Tekst jednolity rozporządzenia ws. dozoru technicznego urządzeń

W obwieszczeniu z dnia 21 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 34) Minister Infrastruktury i Rozwoju ogłosił tekst jednolity rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
Załączony do obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1242);
2) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz. U. poz. 1161);
3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz. U. poz. 823);
4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz. U. poz. 1105).