Do pobrania

Zapraszamy do działu do pobrania.

Znajdą Państwo w dziale do pobrania szereg przydatnych dokumentów dla działu HR. Dokumenty tutaj zawarte są podstawowymi wymaganymi podczas kontroli dokumentami, które powinny znajdować się w aktach pracowniczych. Kolejną  zakładką  do pobrania są instrukcje bhp Instrukcje bhp objęte są licencją freeware, co oznacza, iż mogą je państwo dowolnie wykorzystywać za wyjątkiem celów zarobkowych. Zabrania się kopiowania powielania drukowania w celach dalszej odsprzedaży.  Instrukcje pobrane należy wydrukować w kolorze, zabezpieczyć przed zniszczeniem – najlepiej zalaminować a następnie wywiesić w zakładzie pracy w miejscu ogólnodostępnym dla pracowników.Instrukcje dotyczące maszyn i urządzeń winny znaleźć się bezpośrednio na stanowisku pracy. Jeśli nie znaleźli Państwo poszukiwanej instrukcji, proszę o przesłanie informacji za pośrednictwem formularza zamieszczonego  w dziale kontakt. W miarę możliwości postaramy się udostępnić ją w naszym dziale do pobrania. Ostatnim działem do pobrania są karty charakterystyk. Często poszukiwane karty charakterystyk łatwo jest wygoglować. Zamieszczać będziemy karty, których zdobycie przysporzyło nam kłopotów. Czym są karty charakterystyk.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej,

karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet) – dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat. Jej podstawowym celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją (mieszaniną), metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją (mieszaniną).

do pobrania do pobrania  do pobrania do pobrania do pobrania  do pobrania do pobrania do pobrania  do pobrania do pobrania do pobrania  do pobrania do pobrania do pobrania  do pobrania do pobrania do pobrania  do pobrania do pobrania do pobrania  do pobrania  do pobrania do pobrania do pobrania do pobrania do pobrania do pobrania do pobrania do pobrania do pobrania do pobrania do pobrania do pobrania