Archive For 26 marca 2018

Pożar we Wrocławiu. Płonie magazyn z oponami.

Pożar we Wrocławiu  Płonie magazyn z oponami. Pożar we Wrocławiu Spaliły się magazyny przy ul. Popielskiego 7 (boczna Brochowskiej, równoległa do Opolskiej). W ogniu stanęły nowe opony należące do firmy  Na miejscu pracowało kilkanaście zastępów straży pożarnej. Gęste kłęby dymu było widać nawet z innych wrocławskich osiedli. Chwilę przed godziną 11.00  zawalił się dach hali objętej pożarem Do pożaru doszło przy ulicy Popielskiego na wrocławskim Brochowie. Pali…

Read more »

Prace na wysokości

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, upadek z wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. W roku 2002, zgodnie z danymi GUS, upadek stanowił przyczynę ponad 30 % wszystkich wypadków przy pracy, odnotowanych w Polsce. Podczas różnego rodzaju robót budowlanych, bardzo często wykonywanych na wysokości, muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności. Wszystko to z  uwagi na duży stopień zagrożenia…

Read more »

Podręczny sprzęt gaśniczy.

Podręczny sprzęt gaśniczy. Istnieje różnorodny Podręczny sprzęt gaśniczy, zwany podręcznym, który jest prosty w budowie i łatwy w obsłudze. Do podręcznego sprzętu gaśniczego zalicza się: gaśnice, koce gaśnicze, tłumice, beczki z wodą, wiadra, skrzynie z piaskiem, łopaty, kilofy, siekiery, boski, drabiny. Do gaszenia pożarów wykorzystuje się zewnętrzne hydranty i krany czerpalne. Gaśnice służą do gaszenia pożarów w pierwszej fazie ich rozwoju. Napełnione są substancjami gaśniczymi, które po uruchomieniu…

Read more »

Środki ochrony indywidualnej

Klasyfikacja środków ochrony indywidualnej Środki ochrony indywidualnej zgodnie z normą PN-Z-08053:1998 można  pod względem konstrukcji oraz ich ogólnego przeznaczenia można podzielić na 9 grup. Norma PN-Z-08053:1998  została wycofana z Katalogu Polskich Norm w 2004 r. na skutek przyjęcia norm europejskich, które obejmują klasyfikację i definicje poszczególnych typów środków ochrony indywidualnej. Niestety żadna z tych norm europejskich nie podaje zbiorczej klasyfikacji w sposób opisany w ww. polskiej normie. Ponieważ dokonując…

Read more »