Posts Tagged “przepisy”

Od 1 kwietnia 2018 r. zmiana wysokości składki wypadkowej

1 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie zmiany przepisów określających obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe. Płatnicy składek, którzy samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej tej składki powinni zweryfikować wysokość stopy procentowej składki .  Zgłaszając do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych ,  przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2018 r. należy ustalić wysokość  składki. Wysokość składki  ustalonej dla grupy działalności, do której należą z uwagi na swój rodzaj…

Read more »

UNIJNE PRZEPISY DOTYCZĄCE WĘDZENIA WĘDLIN

Unijne przepisy dotyczące wędzenia. We wrześniu 2014r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Komisji (WE)1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.  Mówiąc o zanieczyszczeniach ustawodawca miał na myśli substancje smoliste zawarte w wędlinach wynikające z technologicznego procesu wędzenia. Producenci wędzonych wędlin i innych produktów uważają, że unijne przepisy dotyczące wędzenia wędlin doprowadzą małe firmy wykorzystujące  naturalne tradycyjne metody produkcji  doprowadzą…

Read more »