Posts Tagged “obsługa firm”

Niebezpieczne substancje w miejscu pracy

substancje niebezpieczne

Substancje chemiczne w zakładzie pracy. Substancje chemiczne na co dzień spotykamy w zakładach pracy w domu a nawet na ulicy.  Wieloma z nich zwyczajnie się nie przejmujemy, i często ich używamy. Czy jednak zawsze używamy zgodnie z przeznaczeniem. Czy zawsze pracownik jest zaznajomiony z możliwym szkodliwym wpływem specyfiku w miejscu pracy.  Czy pracodawca zawsze spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w tym zakresie? Niebezpieczne substancje chemiczne są jednymi z najpowszechniejszych w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia….

Read more »

BHP przy pracach administracyjno-biurowych

Szkolenia bhp

Bhp w biurze Biura zalicza się do pomieszczeń tzw. stałej pracy. Czyli takich, które są przeznaczone do pobytu tych samych pracowników przez czas przekraczający 4 godziny na dobę.  1. Wprowadzenie Pomieszczenia biurowe nie mogą być sytuowane w suterenach. Powinny mieć oświetlenie naturalne i sztuczne, być ogrzewane i wentylowane oraz zabezpieczone przed wilgocią. Przed  nadmiernym nagrzewaniem, drganiami, hałasem i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Minimalna dopuszczalna wysokość i powierzchnia pomieszczenia biurowego jest…

Read more »

Klasyfikacja zawodów i specjalności.

Nowa klasyfikacja zawodów i specjalności.   Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. poz. 1145), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy…

Read more »

Prace na wysokości

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, upadek z wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. W roku 2002, zgodnie z danymi GUS, upadek stanowił przyczynę ponad 30 % wszystkich wypadków przy pracy, odnotowanych w Polsce. Podczas różnego rodzaju robót budowlanych, bardzo często wykonywanych na wysokości, muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności. Wszystko to z  uwagi na duży stopień zagrożenia…

Read more »