Posts Tagged “instrukcje”

UNIJNE PRZEPISY DOTYCZĄCE WĘDZENIA WĘDLIN

Unijne przepisy dotyczące wędzenia. We wrześniu 2014r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Komisji (WE)1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.  Mówiąc o zanieczyszczeniach ustawodawca miał na myśli substancje smoliste zawarte w wędlinach wynikające z technologicznego procesu wędzenia. Producenci wędzonych wędlin i innych produktów uważają, że unijne przepisy dotyczące wędzenia wędlin doprowadzą małe firmy wykorzystujące  naturalne tradycyjne metody produkcji  doprowadzą…

Read more »