Posts Tagged “badania lekarskie”

Zmiany w pracowniczych badaniach lekarskich

Badania lekarskie zmiany Celem czwartej ustawy deregulacyjnej było m.in. uproszczenie lub redukcja części obowiązków informacyjnych i dokumentacyjnych, uściślenie niektórych przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne, a w rezultacie – poprawa efektywności pracy i możliwości inwestowania. Ustawa zebrała w jednym miejscu kilkadziesiąt zmian w niemal 30 ustawach m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy czy prawa podatkowego. W zakresie obowiązkowych badań pracowniczych zmieniony art. 229 ustawy z dnia 26…

Read more »