Zmiana przepisów w zakresie obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Zmiana przepisów w zakresie obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Do operowania wózkami podnośnikowymi będą dopuszczane tylko osoby posiadające uprawnienia wydawane ...

Nowy druk Zaświadczenia o stanie zdrowia OL-9

Nowy druk Zaświadczenia o stanie zdrowia OL-9

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zmianie formularza Zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego, które jest wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie. Dotychczasowy formularz ...

Zmiana ustawy Kodeks Pracy

Zmiana ustawy Kodeks Pracy

Dnia 22.02. 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Wprowadza ona spore zmiany w zasadach zawierania umów na czas określony. ...

Wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań

W okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o których mowa w art. 12 i art. 14 ust. 1–4 ustawy ...

f