KODEKS PRACY 2018

KODEKS PRACY 2018

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w obwieszczeniu z 8 grudnia 2017 r. ogłosił ...

Tekst ustawy w sprawie wypadków przy pracy

Tekst ustawy w sprawie wypadków przy pracy

Tekst ustawy w sprawie wypadków przy pracy.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków ...

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki: Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy Pracodawca jest ...

Rozporządzenie MRIRW w sprawie bihp przy obsłudze zwierząt gospodarskich

Rozporządzenie MRIRW w sprawie bihp przy obsłudze zwierząt gospodarskich

Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Przez obsługę zwierząt rozumie się ...

f