OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W dniu 15 października zostało ogłoszone  OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami ...

Śmiertelne porażenie

Śmiertelne porażenie

Wypadek, do którego doszło w jednej podrzeszowskich miejscowości, jest dowodem na to, że do śmiertelnego zagrożenia mogą doprowadzić nawet pozornie błahe zaniedbania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. ...

Niebezpieczne substancje w miejscu pracy

Niebezpieczne substancje w miejscu pracy

Substancje chemiczne w zakładzie pracy. Substancje chemiczne na co dzień spotykamy w zakładach pracy w domu a nawet na ulicy.  Wieloma z nich zwyczajnie się nie przejmujemy, i często ich używamy. ...

O OCENIE RYZYKA ZAWODOWEGO

O OCENIE RYZYKA ZAWODOWEGO

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń ...