Archive For 13 marca 2018

Zwolnienia L4

L-4

Papierowe zwolnienia L4 lekarskie będą obowiązywały wyłącznie do końca czerwca 2018 r. Oznacza to, że od 1 lipca będzie obowiązek wystawiania zaświadczeń w postaci elektronicznej. Nowe zasady zwolnień to korzyści zarówno dla lekarzy, pracodawców jak i pracowników. Od 1 lipca 2018 papierowe zwolnienia lekarskie całkowicie znikną z obiegu. Zastąpią je elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA). W praktyce to duża wygoda i oszczędność czasu dla lekarzy, ubezpieczonych i pracodawców. Od 1…

Read more »

KODEKS PRACY 2018

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w obwieszczeniu z 8 grudnia 2017 r. ogłosił nowy jednolity tekst ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, której dotychczas tekst jednolity znajdował się w Dz.U. z 2016 r. poz. 1666. Nowy jednolity tekst Kodeksu pracy uwzględnienia zmiany wprowadzone ustawą z:…

Read more »

Tekst ustawy w sprawie wypadków przy pracy

Tekst ustawy w sprawie wypadków przy pracy. Wypadki przy pracy. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Nowy jednolity tekst ustawy uwzględnienia zmiany wprowadzone: ustawą z 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1807), ustawą…

Read more »

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – co dalej ?   Wypadek przy pracy  jak postępować jak działać. Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki: Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy Pracodawca jest obowiązany zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc i podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (wyłączenie maszyn i urządzeń z ruchu, odcięcie zasilania…

Read more »