Posts Tagged “szkolenia”

Zmiana ustawy Kodeks Pracy

Zmiana Ustawy Kodeks Pracy Zmiana ustawy kodeks pracy. Dnia 22.02. 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.  Wprowadza ona spore zmiany w zasadach zawierania umów na czas określony.  Największe zmiany odnoszą się okresów wypowiedzenia umów o pracę. Okresy te nie zależą już od rodzaju umowy, ale od czasu jej trwania.  Tym samym okresy wypowiedzenia…

Read more »