Posts Tagged “substancje chemiczne”

Niebezpieczne substancje w miejscu pracy

substancje niebezpieczne

Substancje chemiczne w zakładzie pracy. Substancje chemiczne na co dzień spotykamy w zakładach pracy w domu a nawet na ulicy.  Wieloma z nich zwyczajnie się nie przejmujemy, i często ich używamy. Czy jednak zawsze używamy zgodnie z przeznaczeniem. Czy zawsze pracownik jest zaznajomiony z możliwym szkodliwym wpływem specyfiku w miejscu pracy.  Czy pracodawca zawsze spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w tym zakresie? Niebezpieczne substancje chemiczne są jednymi z najpowszechniejszych w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia….

Read more »

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach podpisana

Substancje chemiczne Substancje chemiczne Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do przepisów UE oraz unijnego rozporządzenia REACH w sprawie rejestracji i autoryzacji chemikaliów w celu ich bezpiecznego stosowania. Zgodnie z nowym prawem grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do dwóch lat karany będzie wywóz chemikaliów bez oficjalnej zgody w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami UE. Takie kary przewidziano również za wprowadzanie na rynek detergentów, które nie spełniają wymogów dotyczących…

Read more »