Posts Tagged “pożar”

Podręczny sprzęt gaśniczy.

Podręczny sprzęt gaśniczy. Istnieje różnorodny Podręczny sprzęt gaśniczy, zwany podręcznym, który jest prosty w budowie i łatwy w obsłudze. Do podręcznego sprzętu gaśniczego zalicza się: gaśnice, koce gaśnicze, tłumice, beczki z wodą, wiadra, skrzynie z piaskiem, łopaty, kilofy, siekiery, boski, drabiny. Do gaszenia pożarów wykorzystuje się zewnętrzne hydranty i krany czerpalne. Gaśnice służą do gaszenia pożarów w pierwszej fazie ich rozwoju. Napełnione są substancjami gaśniczymi, które po uruchomieniu…

Read more »