Posts Tagged “OL-9”

Nowy druk Zaświadczenia o stanie zdrowia OL-9

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zmianie formularza Zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Wydawane jest ono  przez lekarza prowadzącego leczenie. Dotychczasowy formularz N-9 zastąpiony został drukiem OL-9. Duk wymagany przez ZUS przy świadczeniach zasiłkowych, rehabilitacyjnych, jak również w momencie gdy występujemy do ZUS z wnioskiem o wypłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.   Dokumentacja do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego Pracownik, któremu kończy się okres zasiłku…

Read more »