Posts Tagged “odzież robocza”

Środki ochrony indywidualnej

Klasyfikacja środków ochrony indywidualnej Środki ochrony indywidualnej zgodnie z normą PN-Z-08053:1998 można  pod względem konstrukcji oraz ich ogólnego przeznaczenia można podzielić na 9 grup. Norma PN-Z-08053:1998  została wycofana z Katalogu Polskich Norm w 2004 r. na skutek przyjęcia norm europejskich, które obejmują klasyfikację i definicje poszczególnych typów środków ochrony indywidualnej. Niestety żadna z tych norm europejskich nie podaje zbiorczej klasyfikacji w sposób opisany w ww. polskiej normie. Ponieważ dokonując…

Read more »