Posts Tagged “bhp”

Śmiertelne porażenie

Wypadek, do którego doszło w jednej podrzeszowskich miejscowości, jest dowodem na to, że do śmiertelnego zagrożenia mogą doprowadzić nawet pozornie błahe zaniedbania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikający z art. 211 Kodeksu pracy, spoczywa zarówno na pracowniku wykonującym określone czynności, jak i na pracodawcy oraz osobach odpowiedzialnych za nadzór nad pracami wykonywanymi przez pracownika, ze szczególnym naciskiem na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych. Zgodnie z przepisami do prac szczególnie niebezpiecznych zaliczane są prace wykonywane przy…

czytaj więcej »

BHP przy pracach administracyjno-biurowych

Szkolenia bhp

Bhp w biurze Biura zalicza się do pomieszczeń tzw. stałej pracy. Czyli takich, które są przeznaczone do pobytu tych samych pracowników przez czas przekraczający 4 godziny na dobę.  1. Wprowadzenie Pomieszczenia biurowe nie mogą być sytuowane w suterenach. Powinny mieć oświetlenie naturalne i sztuczne, być ogrzewane i wentylowane oraz zabezpieczone przed wilgocią. Przed  nadmiernym nagrzewaniem, drganiami, hałasem i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Minimalna dopuszczalna wysokość i powierzchnia pomieszczenia biurowego…

czytaj więcej »

Zwolnienia L4

L-4

Papierowe zwolnienia L4 lekarskie będą obowiązywały wyłącznie do końca czerwca 2018 r. Oznacza to, że od 1 lipca będzie obowiązek wystawiania zaświadczeń w postaci elektronicznej. Nowe zasady zwolnień to korzyści zarówno dla lekarzy, pracodawców jak i pracowników. Od 1 lipca 2018 papierowe zwolnienia lekarskie całkowicie znikną z obiegu. Zastąpią je elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA). W praktyce to duża wygoda i oszczędność czasu dla lekarzy, ubezpieczonych…

czytaj więcej »

Zmiana ustawy Kodeks Pracy

Zmiana Ustawy Kodeks Pracy Zmiana ustawy kodeks pracy. Dnia 22.02. 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.  Wprowadza ona spore zmiany w zasadach zawierania umów na czas określony.  Największe zmiany odnoszą się okresów wypowiedzenia umów o pracę. Okresy te nie zależą już od rodzaju umowy, ale od czasu jej trwania.  Tym…

czytaj więcej »