Posts Tagged “bhp”

BHP przy pracach administracyjno-biurowych

Szkolenia bhp

Bhp w biurze Biura zalicza się do pomieszczeń tzw. stałej pracy. Czyli takich, które są przeznaczone do pobytu tych samych pracowników przez czas przekraczający 4 godziny na dobę.  1. Wprowadzenie Pomieszczenia biurowe nie mogą być sytuowane w suterenach. Powinny mieć oświetlenie naturalne i sztuczne, być ogrzewane i wentylowane oraz zabezpieczone przed wilgocią. Przed  nadmiernym nagrzewaniem, drganiami, hałasem i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Minimalna dopuszczalna wysokość i powierzchnia pomieszczenia biurowego…

czytaj więcej »

Zwolnienia L4

L-4

Papierowe zwolnienia L4 lekarskie będą obowiązywały wyłącznie do końca czerwca 2018 r. Oznacza to, że od 1 lipca będzie obowiązek wystawiania zaświadczeń w postaci elektronicznej. Nowe zasady zwolnień to korzyści zarówno dla lekarzy, pracodawców jak i pracowników. Od 1 lipca 2018 papierowe zwolnienia lekarskie całkowicie znikną z obiegu. Zastąpią je elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA). W praktyce to duża wygoda i oszczędność czasu dla lekarzy, ubezpieczonych…

czytaj więcej »

Zmiana ustawy Kodeks Pracy

Zmiana Ustawy Kodeks Pracy Zmiana ustawy kodeks pracy. Dnia 22.02. 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.  Wprowadza ona spore zmiany w zasadach zawierania umów na czas określony.  Największe zmiany odnoszą się okresów wypowiedzenia umów o pracę. Okresy te nie zależą już od rodzaju umowy, ale od czasu jej trwania.  Tym…

czytaj więcej »

UNIJNE PRZEPISY DOTYCZĄCE WĘDZENIA WĘDLIN

Unijne przepisy dotyczące wędzenia. We wrześniu 2014r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Komisji (WE)1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.  Mówiąc o zanieczyszczeniach ustawodawca miał na myśli substancje smoliste zawarte w wędlinach wynikające z technologicznego procesu wędzenia. Producenci wędzonych wędlin i innych produktów uważają, że unijne przepisy dotyczące wędzenia wędlin doprowadzą małe firmy wykorzystujące  naturalne tradycyjne metody produkcji  doprowadzą…

czytaj więcej »