Posts Tagged “prąd”

Śmiertelne porażenie

Wypadek, do którego doszło w jednej podrzeszowskich miejscowości, jest dowodem na to, że do śmiertelnego zagrożenia mogą doprowadzić nawet pozornie błahe zaniedbania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikający z art. 211 Kodeksu pracy, spoczywa zarówno na pracowniku wykonującym określone czynności, jak i na pracodawcy oraz osobach odpowiedzialnych za nadzór nad pracami wykonywanymi przez pracownika, ze szczególnym naciskiem na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych. Zgodnie z przepisami do prac szczególnie niebezpiecznych zaliczane są prace wykonywane przy…

Read more »