Posts Tagged “medycyna pracy”

Opublikowano tekst jednolity ustawy o służbie medycyny pracy

Służba medycyny pracy Medycyna pracy – W obwieszczeniu z dnia 14 lipca 2014 r.(Dz. U. poz. 1184) Marszałek Sejmu RP opublikowała tekst jednolity rozporządzenia z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) Załączony do obwieszczenia tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt K 30/04 (Dz. U. Nr 141,…

Read more »