Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 43246

Zmiany

 

Zmiana ustawy Kodeks Pracy 

Dnia 22.02. 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Wprowadza ona spore zmiany w zasadach zawierania umów na czas określony. Największe zmiany odnoszą się okresów wypowiedzenia umów o pracę - okresy te nie zależą już od rodzaju umowy, ale od czasu jej trwania. Tym samym okresy wypowiedzenia dla umów na czas określony i nieokreślony zostaną zrównane – będą one wynosić dwa tygodnie, miesiąc lub trzy miesiące w zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Wyższe będą też kwoty odszkodowań możliwe do uzyskania w przypadku wadliwego wypowiedzenia. Z treścią ustawy możemy zapoznać się pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1220/D2015000122001.pdf 
pobierając pdf ustawy.