Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 43246

Zmiany

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych


W obwieszczeniu z dnia 4 września 2013 r. (Dz. U. poz. 1367) Prezes Rady Ministrów ogłosił jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869 z późn. zm.). Jednolity tekst uwzględnia zmiany wprowadzone przez  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. poz. 662).

Podany w załączniku do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów tekst jednolity rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. poz. 662).

LINK DO OBWIESZCZENIA W DZIALE AKTY PRAWNE poz 19