Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 43246

Zmiany

 

 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczen Socjalnych w 2014 roku

W tym  roku  odpisy na ZFŚS został utrzymany w tej samej wysokości co w 2013 roku. Wynika to z ogłoszonej w dniu 27 grudnia 2013r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645). Przepisy ustawy dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  weszły  w życie z dniam 1 stycznia 2014 r.

 

W 2014 r. do ustalenia odpisu na ZFŚS  przyjąć należy przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej z drugiego  półrocza 2010 r. Oznacza to, iż odpis na ZFŚS wynosi  tyle samo co w latach  2011, 2012 oraz 2013 roku.

 

Zgodnie z ustawą, w 2014 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej rozumiemy  przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r., a wynosiło ono wtedy 2917,14 zł. Odpisy na ZFŚS w 2014 r.  będą więc wynosiły:

 

1) odpis podstawowy 37,50% - 1093,93 zł,

 

2) odpis na jednego pracownika młodocianego:

 

- w pierwszym roku nauki 5% - 145,86 zł,

 

- w drugim roku nauki 6% - 175,03 zł,

 

- w trzecim roku nauki 7% - 204,20 zł,

 

3) odpis podwyższony 50% - 1458,57 zł,

 

4) zwiększenie 6,25% - 182,32 zł

 

5) zwiększenie 7,5% - 218,79 zł.

 

Wysokość ta wynika z art. 5c, który zgodnie z ustawą okołobudżetową został dodany do ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).