Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 43246

Zmiany

Jest tekst jednolity rozporządzenia ws. refundacji składek

W dniu 19 maja w załączniku do obwieszczenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2015 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 690). To pierwszy tekst jednolity tego rozporządzenia. 
Opublikowany 19 maja jednolity tekst rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 50, poz. 260);
2) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 853).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.