Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 43246

ORZ

 

Zagrożenia psychospołeczne

Zagrożenia psychospołeczne (stresory) stanowią potencjalne źródło stresu, a stres (utrzymujący się w czasie) zazwyczaj prowadzi do szkody (uszczerbku).  Szkoda, jako skutek działania zagrożeń może mieć charakter fizyczny, psychiczny i społeczny. Można więc powiedzieć, że skutki narażenia na psychospołeczne zagrożenia zawodowe należy rozpatrywać na trzech poziomach, na których zazwyczaj ujawnia się działanie stresu: fizjologicznym, psychologicznym i  behawioralnym (w zachowaniu).Najczęściej spotykanymi zagrożeniami psychospołecznymi w środowisku pracy są: 

  • nowe formy zatrudnienia i brak bezpieczeństwa pracy; 
  • starzenie się społeczeństwa; 
  • intensyfikacja pracy; 
  • wysokie wymagania emocjonalne pracy; 
  • brak równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym.

 

Wraz ze zmieniającą się  gospodarką, zmianami społecznymi i ciągłymi wyzwaniami wymuszającymi konkurencyjność przedsiębiorstw oraz  redukcję kosztów pracodawcy wprowadzają  nowe formy zatrudnienia, takie jak kontrakty, samozatrudnienie, prace zlecone, czasowe zastępstwa. Wzrost stresu nowych form zatrudnienia wynika z faktu, że przyczyniają się one do rozluźnienia więzi pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Brak stabilności zatrudnienia obniża poziom bezpieczeństwa socjalnego i często  wymusza na pracownikach szczególną podległość wobec pracodawcy np. ciągła gotowość, pozostawanie po godzinach, licząc iż dzięki temu  zostaną pozytwnie postrzegani przez pracodawcę, co skutkować będzie np. podpisaniem umowy o pracę na czas nieokreślony  a tym samym wprowadzi stabilizację w ich życiu.