Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 43246

ORZ

Jednym z kluczowych celów prowadzonej przez PIP kampanii Ocena ryzyka zawodowego jest zainicjowanie procesu zmiany podejścia pracodawców (szczególnie z małych przedsiębiorstw) do oceny ryzyka - chodzi o jej "demitologizację", czyli przekonanie pracodawców, że nie jest to narzędzie trudne, że prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka leży w ich interesie ...... źródło:  pip.gov.pl

1. Co to jest ryzyko zawodwe ?

Pod pojęciem ryzyka zawodowego kryje się szereg zagrożeń oraz prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń podczas wykonywania zwykłych czynności powierzonych pracownikowi przez pracodawcę.  Zadrzenia te prowadzić mogą do powstania wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Obydwa te pojęcia wypadku przy pracy i choroby zawodowej są niepożądane zarówno przez pracownika jak i pracodawcę, dlatego też zostały wprowadzone zapisy w Kodeksie Pracy obligujące każdego pracodawcę do oceniania, dokumentowania, oraz zaznajamiania pracowników z ryzykiem zawodowym na jego stanowisku pracy. Podczas dokonywania oceny ryzyka zawodowego ważnym elementem jest uwzględnienie wszystkich czynników środowiska pracy oraz sposobów wykonywania tych prac.

2. Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy. 

  • ocena i dokumentowanie  ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną 
  • pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko (art. 226 pkt 1);
  • informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 pkt 2);
  • konsultowania z pracownikami lub przedstawicielami pracowników wszystkich działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  • informowania pracowników o możliwych zagrożeniach dla życia i zdrowia na stanowisku pracy, oraz o zasadach postępowania w procesach pracy.
  • w przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożeń ważnym elementem jest opracowanie procesu naprawczego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.