Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 43246

Szkolenia bhp

Oferta » Szkolenia bhp

Przygotujemy w  Państwa firmie w dogodnym czasie i terminie   szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich stanowisk:

  • administracyjno-biurowych,
  • robotniczych,
  • inżynieryjno-technicznych
  • pracodawców. 

 

Dla kżdego szkolenia opracowywany jest indywidualny program szkolenia zgodny z wytycznymi w zakresie szkolen bhp.

 

 

Podstawa prawna :

1. art. 2373 § 21 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”

2. art. 2373 § 2 k.p.: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”